Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 stycznia 2005 roku (Zarzadzenie_Nr_5_05_BM_sprzedaz_nieruchomosci.doc - 24.064 KB)
Data publikacji: 2005-02-14 10:36:29 Redaktor: Małgorzata Buczak
Opis: Zarządzenie Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Załącznik do zarządzenia Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 stycznia 2005 roku (zalacznik_zarzadzenia_Nr_5_05_BM_sprzedaz_nieruchomosci.doc - 34.304 KB)
Data publikacji: 2005-02-14 10:37:38 Redaktor: Małgorzata Buczak
Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 stycznia 2005 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl