Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku
w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizacje  zadań  publicznych   zleconych  przez  Gminę  Pińczów  do realizacji  organizacjom  pozarządowym  i innym  podmiotom

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku (zarzadzenie_Nr_12_05_B_M_konkurs.doc - 85.504 KB)
Data publikacji: 2005-02-17 15:06:42 Redaktor: Monika Jurewicz
Opis: Zarządzenie Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
Druk oferty do zarządzenia Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku (druk_1_zarzadzenie_Nr_12_05_B_M_konkurs_oferta _realizacji_zadania_publicznego.doc - 76.8 KB)
Data publikacji: 2005-02-17 15:08:06 Redaktor: Monika Jurewicz
Opis: Druk oferty do zarządzenia Nr 12/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl