Zatrudnienie

 Zatrudnienie:

SZKOŁA PODSTAWOWA:

  • 1 nauczyciel pełnozatrudniony, 
  • 10 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
  • 1 pracownik obsługi pełnozatrudniony,
  • 1 palacz
Nauczyciele szkoły:
1. Renata Basąg

2.
Dorota Bielecka
3.
Monika Cugowska
4.
Iwona Giereś
5. Agnieszka Kordyl

6. Grażyna Kupis

7.
Łukasz Rechowicz
8. Paulina Sobieszczańska
/Grażyna Kukla
9. Edyta Sopel
10. Milena Wierzba
11. Sylwester Walasek

Pracownicy obsługi:
1. Iwona Sakwa

Palacze:
1. Henryk Sakwa

 

PRZEDSZKOLE:

  • 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
  • 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych,
  • 1 palacz

Nauczyciele przedszkola:
1. Renata Basąg
2. Monika Cugowska

3. Iwona Giereś

4. Agnieszka Kordyl

Pracownicy obsługi:
1. Janina Dobaj
2. Maria Osiewała

Palacze:
1. Szczepan Kucubała


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl