Uchwała Nr XXVIII/214/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVIII/214/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku (Uchwala_Nr_XXVIII_214_05.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2005-02-25 13:13:13 Redaktor: Maria Wojciechowska

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl