Uchwała Nr XXVIII/216/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" w 2005 roku

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXVIII/216/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2005 roku (Uchwala_Nr_XXVIII_216_05.doc - 50.688 KB)
Data publikacji: 2005-02-25 13:41:07 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: uchwała zawiera załącznik z treścią "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005"

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl