Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28. 02. 2005 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 19/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28. 02. 2005 roku (Zarzadzenie_Nr_19_05.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2005-03-07 13:20:46 Redaktor: Maria Wojciechowska

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl