Urząd Stanu Cywilnego

procedury załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Uprzejmie informujemy, że środa jest dniem technicznym.

Przyjmowani są wyłącznie mieszkańcy z kartą zgonu.

 


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl