Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 28/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 marca 2005 roku (Zarzadzenie_Nr_28_05.doc - 25.088 KB)
Data publikacji: 2005-04-05 11:09:57 Redaktor: Maria Wojciechowska

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl