Uchwała Nr XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów absolutorium z tego tytułu

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXII/251/05 Rady Miejskiej w Pinczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku (Uchwala_Nr_XXXII_251_05.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2005-05-23 10:42:26 Redaktor: Maria Wojciechowska

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl