Uchwała Nr XXXII/255/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXII/255/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2005 roku (Uchwala_Nr_XXXII_255_05.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2005-05-23 11:08:42 Redaktor: Maria Wojciechowska
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/255/05 (Zalacznik_Nr_1_do_uchwaly_XXXII_255_05.doc - 53.76 KB)
Data publikacji: 2005-05-23 11:11:53 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: wykaz inkasentów - sołtysów
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/255/05 (Zalacznik_Nr_2_do_uchwaly_XXXII_255_05.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2005-05-23 11:15:47 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: szczegółowe zasady prowadzenia inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości przez inkasentów (sołtysów)

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl