Forma prawna

Forma prawna


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest samodzielną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Powołany Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Pińczowie w 1965 r. działający jako zakład budżetowy podległy Urzędowi Miejskiemu
w Pińczowie.

Załączone pliki:
U C H W A Ł A Nr. 63/65 (uchwala_mosir.doc - 14.336 KB)
Data publikacji: 2005-02-02 13:50:39 Redaktor: Zdzisław Maj
Opis: w sprawie utworzenia,organizacji wewnętrznej i zakresu dzałania zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu,Turystyki i Wypoczynku przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pińczowie

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl