Zarządzenie nr 107/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03 listopada 2005
Zarządzenie nr 107/05 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 03.11.2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 107/05 (Zarzadzenie_Nr_107_05.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 08:28:35 Redaktor: Cieślak Krzysztof
Opis: Zarządzenie Nr 107/05
Załącznik do Zarządzenia Nr 107/05 (zalacznik_do_zarzadzenia_nr_107_05.doc - 44.032 KB)
Data publikacji: 2005-11-09 08:32:44 Redaktor: Cieślak Krzysztof
Opis: Załącznik do Zarządzenia Nr 107/05

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl