Uchwała Nr XXXVIII/291/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu dot. likwidacji poradni Okulistycznej,Rehabilitacji i Medycyny Pracy w ZOZ Pińczów

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXXVIII/291/05 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2005 r. (Uchwala_Nr_ 291_05.doc - 22.528 KB)
Data publikacji: 2005-12-14 14:56:16 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: w sprawie opinni do projektu uchwały Rady Powiatu dot. likwidacji Poradni Okulistycznej, Rehabilitacji iMedycyny Pracy w ZOZ Pińczów

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl