INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art.53 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami/

podaję do publicznej wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody zamieszczono wniosek na realizację przedsięwzięcia pn. „eksploatacja złoża piasków kwarcowych „Szczypiec II ”na działce o nr ewiden. 831 we wsi Chruścice.

Zainteresowani mogą składać ewentualne wnioski i uwagi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. Złotej 7 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 06.01.2006r.  


Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl