2006

Uchwały podjete przez Radę Miejską w Pinczowie w 2006 roku


Załączone pliki:
uchwała nr XLIII/319/06 (uchwala nr XLIII_319_06.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2006-03-13 09:01:11 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych na lele mieszkaniowe
Uchwała nr IL_356_06 (UCHWAŁA nr Il _356_06.doc - 23.552 KB)
Data publikacji: 2006-11-07 08:03:49 Redaktor: Maria Wojciechowska
Opis: dot. przekazania w eksploatacje sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na oś. Grodzisko w Pińczowie

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl