Zamawiajacy: Wodociągi Pińczowskie Spólka z o.o. w Pińczowie

Adres: , 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. tel. (041) 3572033, fax. fax. (041) 3575546
E-mail: , Strona www:

Numer ID: 2154

Data publikacji: 2016-11-17 08:22:54

Przedmiot: INFORMACJA z otwarcia ofert przetargu na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie” w Pińczowie”. Otwarcie ofert w dniu 16.11.2016 godz. 10 15.

Treść przetargu:

Pińczów, dn. 16.11.2016

DI/               /2016

 

 

INFORMACJA

 

Z otwarcia ofert  przetargu na Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów Spółki „Wodociągi Pińczowskie” w Pińczowie”. Otwarcie ofert w dniu 16.11.2016 godz. 10 15.W wyniku ogłoszenia o przetargu na realizację przedmiotowego zadania wpłynęły w terminie następujące oferty:

 

Lp

 

Nazwa Oferenta

Cena brutto

 

% udział energii pochodzące z OZE

1.

Tauron Sprzedaż sp. z o.o

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

tel/fax 12 265 41 97 / 12 265 42 96

 

286,70

>10%

2.

PGE Obrót S.A

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al.Marsz.J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko –Kamienna

fax 41 252 68 01

268,14

11,98%

3.

ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

al. Kasztanowa 5, 52-125 Wrocław

tel 794 424 544                                                                     e-mail biuro@energiapolska.com.pl

259,59

20%

4.

Barton Energia sp. z o.o

Al. Krakowska 48

05-090 Janki, Raszyn

tel/fax 22 797 33 28, 512 043 657

reprezentowana przez

 Doradztwo Prawne VIS LEGE

ul. Chmielna 38

96-300 Żyrardów

266,91

14%

 

 

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 570 000 brutto.

 

 

Oferenci w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej a w zał. nr 9 do SIWZ.

Obowiązek ten dotyczy również Oferentów, którzy taką informację dostarczyli wraz z ofertą.

 


Załączone pliki
Informacja_z_otwarcia_energiaa.pdf (Informacja_z_otwarcia_energiaa.pdf - 214.107 KB)
Data publikacji: 2016-11-17 08:23:41 Redaktor: Zdzisław Chrobot

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 105
Wprowadził do systemu: Zdzisław Chrobot, data: 2016-11-17 08:22:54
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2016-11-17 11:18:13

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl