Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2363

Data publikacji: 2017-10-18 11:59:47

Przedmiot: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie miasta i gminy Pińczów”

Treść przetargu:

Pińczów. 2017-10-18

OŚiGM.271.7.2017.VIII

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zadanie pn.

„zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

na terenie miasta i gminy Pińczów”

 

            działając w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r.,poz. 2164), Gmina Pińczów informuje, że w postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (wartość poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w – otwarcie ofert w dniu 17.10.2017 r. zostało unieważnione.

 

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

 

art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Podstawa faktyczna:

 

Nieuzasadniony wzrost cen jednostkowych w porównaniu z cenami z sezonu zimowego 2016/2017.

 

Na przedmiotowy przetarg wpłynęła 1 oferta.

                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                 mgr inż. Włodzimierz Badurak

 

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 69
Wprowadził do systemu: Hubert Bochniak, data: 2017-10-18 11:59:47
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-10-18 12:32:08

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl