Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2378

Data publikacji: 2017-10-30 14:40:30

Przedmiot: I N F O R M A C J A
o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 23.10.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 

o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 23.10.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 23.10.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym ośrodku zdrowia oraz budynkiem garażowym, położonej w miejscowości Gacki - Osiedle (obręb 18 Leszcze), oznaczonej jako działka nr  78/1 o powierzchni 615 m2. Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta Nr KI1P/00026491/7.

Cena wywoławcza nieruchomości:   130.000,00 zł

Cena osiągnięta:   131.300,00 zł

Nabywca nieruchomości: Kazimiera i Edward małż. Kasza

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości przystąpił 1 uczestnik.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 30.10.2017 r. do 06.11.2017r.

 

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 152
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-10-30 14:40:30
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-10-30 14:44:50

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl