Zamawiajacy: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. tel. 0413573865, fax. fax. 0413573865
E-mail: biuro@pecpinczow.pl, Strona www: www.pecpinczow.pl

Numer ID: 2411

Data publikacji: 2017-12-21 11:34:48

Przedmiot: Informacja o wyborze oferty na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej
w Pińczowie – etap II”

Treść przetargu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie niniejszym zawiadamia, że w dniu 14.12.2017 r. na podstawie § 6 Załącznika nr 1  do Zarządzenia Nr 9/2016 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 05.08.2016 r. z późn. zm. oraz na zasadach podanych w SIWZ, zgodnie z Ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania p.n.: „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II”.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę  P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp. j. ul. Olszewskiego 6B, 25-663 Kielce. W prowadzonej ocenie oferta uzyskała 100 punktów.

Kolejną złożoną i ocenianą ofertą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Władysław Pietruszka, ul. Warszawska 191F, 25-551 Kielce. W prowadzonej ocenie oferta uzyskała 85 punktów.

Kolejną złożoną i ocenianą ofertą była oferta firmy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń. W prowadzonej ocenie oferta uzyskała 84 punkty.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy. Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 104
Wprowadził do systemu: Joanna Wieczorek, data: 2017-12-21 11:34:48
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-12-21 12:27:52

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl