Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2413

Data publikacji: 2017-12-27 13:45:58

Przedmiot: I N F O R M A C J A
o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.12.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

 o wynikach drugiego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 20.12.2017 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 20.12.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie obręb 09, oznaczonej jako działka nr 102 i nr 139, o powierzchni 0,4198 ha, nr księgi wieczystej KI1P/00024425/0, KI1P/00031188/8.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny drobnej aktywności gospodarczej

Cena wywoławcza: 140.000,00 zł + VAT (23%)

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 27.12.2017 r. do 03.01.2018r.

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 186
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2017-12-27 13:45:58
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2017-12-27 13:48:15

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl