Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2449

Data publikacji: 2018-03-02 14:09:55

Przedmiot: I N F O R M A C J A
o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 02.03.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

I N F O R M A C J A

o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pińczów, przeprowadzonego w dniu 02.03.2018 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu 02.03.2018 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pińczowie obręb 09, oznaczonej jako działka nr 102 i nr 139, o powierzchni 0,4198 ha, nr księgi wieczystej KI1P/00024425/0, KI1P/00031188/8.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny drobnej aktywności gospodarczej

Cena wywoławcza: 97.000,00 zł + VAT (23%)

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 02.03.2018 r. do 09.03.2018r.

BURMISTRZ                       

mgr inż. Włodzimierz Badurak

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 186
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2018-03-02 14:09:55
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-03-02 14:22:40

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl