Zamawiajacy: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. tel. 0413573865, fax. fax. 0413573865
E-mail: biuro@pecpinczow.pl, Strona www: www.pecpinczow.pl

Numer ID: 2450

Data publikacji: 2018-03-06 12:58:00

Przedmiot: Informacja o wyborze oferty na realizację zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.”

Treść przetargu:

Dnia 19.02.2018 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie dokonał wyboru wykonawcy na realizację zadania p.n. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.” od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. Przetarg przeprowadzono w trybie zapytania o cenę. Ofertę złożyli następujący wykonawcy: 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Punktacja

1.

ENIGA Edward Zdrojek

ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk

91

2.

Hermes Energy Group S.A.

ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

89

3.

PGNiG Obrót Detaliczny

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

88

4.

Energia dla firm S.A.

ul. Wołoska 24, 02.-675 Warszawa

88

5.

„Nida Media” Sp. z o.o.

Leszcze 15, 28-400 Pińczów

100

6.

Polska Grupa Energetyczna

ul. Bohaterów Warszawy 110, 28-100 Busko-Zdrój 

81

 

Wykonawca PGNiG Obrót Detaliczny pomyłkowo złożył 2 oferty, z których jedna na wniosek Wykonawcy nie była rozpatrywana. W związku z uchylaniem się od podpisania umowy przez oferenta Nida Media, Zamawiający postanowił o wyborze oferty firmy ENIGA Edward Zdrojek jako najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, która zaoferowała kwotę w wysokości 114 455,04 zł

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 94
Wprowadził do systemu: Joanna Wieczorek, data: 2018-03-06 12:58:00
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-03-06 13:53:01

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl