Zamawiajacy: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PIŃCZOWIE

Adres: ul. Batalionów Chłopskich 173, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. tel. 0413573865, fax. fax. 0413573865
E-mail: biuro@pecpinczow.pl, Strona www: www.pecpinczow.pl

Numer ID: 2489

Data publikacji: 2018-05-16 07:06:43

Przedmiot: Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 712 ton”

Treść przetargu:
Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa opału w ilości 712 ton”

Wpłynęła oferta:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Ilość punktów

Pozycja

1.

P.H.U. „ANDAR”

Dariusz Dudek

ul. Maleckiego 4

25-448 Kielce

100

1

 W dniu 10.05.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 470 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4, 25-448 Kielce.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 79
Wprowadził do systemu: Joanna Wieczorek, data: 2018-05-16 07:06:43
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2018-05-16 09:01:23

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl