Zamawiajacy: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

Adres: ul. Złota 7, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 0413572432, fax. 0413572711
E-mail: mgops@pinczow.com.pl, Strona www:

Numer ID: 2712

Data publikacji: 2019-01-07 13:01:24

Przedmiot: Informacja o wyborze partnera do wspolnej realizacji projektu

Treść przetargu:
 

 

 

 

                                                                                                                     Pińczów dn.07.01.2019r.

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

 

 

            Gmina Pińczów – Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 11.12.2018r. na stronie internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  mgops.pinczow.pl o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa 9 pn. "Włączenie społeczne i walka z ubóstwem", Poddziałanie 9.1 pn.

"Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy" podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

 

SIDROM SP. Z O.O.

ul. Bohaterów Warszawy 7

28-100 Busko-Zdrój

 

Partner spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał 55 pkt na 65 pkt. możliwych do zdobycia w ramach postawionych kryteriów.

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie informuje, że w wyniku ogłoszenia otwartego naboru ofertę złożył jeden – ww. oferent.

 

 

 

                                                                                                       ZATWIERDZAM

Uwagi dodatkowe:Załączone pliki
Informacja_o_wyborze_partnera_20190108.pdfInformacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu (Informacja_o_wyborze_partnera_20190108.pdf - 310.403 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 08:51:58 Redaktor: Grzegorz Wojciechowski
Opis: Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 92
Wprowadził do systemu: Grażyna Ciesiółkiewicz, data: 2019-01-07 13:01:24
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-01-08 08:52:28

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl