Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2720

Data publikacji: 2019-01-17 09:55:37

Przedmiot: IN F O R M A C J A O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Pińczowie w 2019 roku

Treść przetargu:

Pińczów, dnia 17.01.2019

 

 

 

IN F O R M A C J A

 

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

na dostawę materiałów biurowych  dla  Urzędu Miejskiego w Pińczowie w 2019 roku

 

Gmina Pińczów zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  zapytania ocenę  (wartość zamówienia nie przekracza równowartości  kwoty  30 000 euro) ) na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Pińczowie wybrano ofertę Biura Market Leszek Kulina Spółka Jawna ul. Zagórska 118  za kwotę 31 366,54 zł brutto.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

             Adres

              Cena Oferty (zł.)1

ARTPIS Paweł Ślusarczyk

26-085 Miedziana Góra Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 15

32 140,12 zł brutto


2

Biuro Market  Leszek Kulina Spółka Jawna

ul. Zagórska 118 ,

 25-346  Kielce

               

                   31 366,54 zł brutto


 

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 138
Wprowadził do systemu: Grzegorz Wojciechowski, data: 2019-01-17 09:55:37
Opublikował: Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2019-01-17 09:55:50

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl