Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 2997

Data publikacji: 2019-10-04 13:54:46

Przedmiot: INFORMACJA


o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy,przeprowadzonego w dniu 3 października 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

 

o wynikach pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonegona wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy,przeprowadzonego w dniu 3 października 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  3.10.2019 r. o godz. 1000  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie pierwszy przetarg pisemny (ofertowy) nieograniczony na wynajęcie n/w nieruchomości lokalowej:

 

Przedmiot najmu

Powierzchnia

w m2

Nr księgi

wieczystej

Położenie

nieruchomości

lokalowej

Przeznaczenie

Cena wywoławcza

miesięcznego czynszu najmu w zł

Cena

osiągnięta

w zł/netto

Najemca nieruchomości

lokalowej

 

Lokal

 

305

 

KI1P/

00025639/0

 

Pińczów

obr.13

przy ul. Batalionów Chłopskich3

działka nr 5

 

Usługi

administracyjno-biurowe

 

5 000,00

+ VAT 23%

 

_

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

 

Przetarg na wynajęcie w/w nieruchomości lokalowejzakończył się wynikiem negatywnymz uwagi na brak ofert.

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 04.10.2019r. do 11.10.2019 r.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 107
Wprowadził do systemu: Bożena Liber, data: 2019-10-04 13:54:46
Opublikował: Marcin Kozłowski, data publikacji: 2019-10-04 14:00:08

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl