Zamawiajacy: Gmina Pinczów

Adres: ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów
Kontakt: tel. 412345100, fax. 412345101
E-mail: sekretariat@pinczow.com.pl, Strona www: www.pinczow.com.pl

Numer ID: 3568

Data publikacji: 2021-07-23 12:28:55

Przedmiot: INFORMACJA
o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 16 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

Treść przetargu:

INFORMACJA

 

o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, przeprowadzonego w dniu 16 lipca 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

Komisja Przetargowa przeprowadziła w dniu  16.07.2021 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy:

Lp.

Nr ewid.

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Powierzchnia

gruntu

w ha

Położenie

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł

Cena osiągnięta

w zł

Nabywca nieruchom.

1.

302

KI1P/000

28593/6

1,07

Bogucice Pierwsze

obręb 03

35.000,00

80.000,00

Teresa i Andrzej małż. Domagała

2.

310/8

KI1P/000

18050/5

0,1164

Pińczów

obręb 08

100.500,00

+ 23 % VAT

-

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

3.

310/16

KI1P/000

18050/5

0,1422

Pińczów

obręb 08

132.600,00

+ 23% VAT

-

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

4.

310/4

KI1P/000

18050/5

0,0780

Pińczów

obręb 08

67.400,00

+ 23% VAT

68.080,00

+ 23% VAT

Barbara i  Jerzy małż. Wójcik

5.

310/14

KI1P/000

18050/5

0,0726

Pińczów

obręb 08

67.700,00

+ 23% VAT

70.500,00

+ 23% VAT

Jadwiga i  Zdzisław małż. Skóra

 

Informacja powyższa podana do publicznej wiadomości, zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, na okres siedmiu dni, tj. w dn. od 23.07.2021r. do 30.07.2021 r.

 

 

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 132
Wprowadził do systemu: Izabela Mijał , data: 2021-07-23 12:28:55
Opublikował: Przemysław Fatyga, data publikacji: 2021-07-23 12:31:57

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl