Archiwalna wersja strony: Krajowy transport osób-zezwolenie na regularne przewozy osób

Urząd Miejski w Pińczowie - Krajowy transport osób-zezwolenie na regularne przewozy osób
Data archiwizowania: 2018-07-26 14:26:26
Krajowy transport osób-zezwolenie na regularne przewozy osób

Krajowy transport osób-zezwolenie na regularne przewozy osób

 

I. Podstawa Prawna
• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr. 125 poz.1371 z późniejszymi zmianami)
II. Wymagane wnioski
• Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
III. Wymagane załączniki
• Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby , liczby miejsc
• Schemat połączeń komunikacyjnych i zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
•  Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej (w km), odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przejazdów
• Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub z ich zarządzającymi
• Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
• Cennik
IV. Dokumenty do wglądu
• Dokument potwierdzający tożsamość
V. Opłaty*
• 5 zł za wniosek, 0.50 zł załączniki
• Opłata za wydanie zezwolenia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 5 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr. 159 poz.1664 z 2004) w sprawie wysokości opłaty za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzekwowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
VI. Miejsce załatwienia sprawy
• ul. 3 Maja 10 Urząd Miejski w Pińczowie nr pok.4
tel.:(0-41) 357-38-71 wew.28.29
•  Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej e-mail:
sekretariat@pinczow.com.pl
VII. Termin załatwienia sprawy
• 14 dni
VIII. Tryb odwoławczy
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
IX. Opłaty za odwołanie*
• Opłata skarbowa 5 zł
X. Uwagi
* znaki opłaty skarbowej można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego, opłaty skarbowe można dokonać również w formie bezgotówkowej (jeżeli opłata skarbowa przekracza kwotę 100 zł wpłatę dokonać należy wyłącznie w formie bezgotówkowej) na rachunek Urzędu Miejskiego w Pińczowie ING BANK ŚLĄSKI O/Pińczów r-k 33105014291000000500292008Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl