Archiwalna wersja strony: Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Pińczowie - Wydział Organizacyjny
Data archiwizowania: 2021-08-03 12:14:41
Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału

 mgr inż. Michał Ryk

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 21,
tel. 412345210

 

Stanowisko ds obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego

sekretarka Milena Szulc

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 29,

(SEKRETARIAT)
tel. 412345100

tel. 412345230

 

 Stanowisko ds. organizacyjnych

główny specjalista mgr Maria Wojciechowska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 24,
tel. 412345216

 

Stanowisko ds. przepływu informacji

referent mgr Paweł Poros

tel. 606454892

 

Stanowisko ds. interesantów

Dominika Janik

 Urząd Miejski w  Pińczowie

(Punk Informacyjny I piętro)
tel. 412345217

 

Stanowisko ds. kadr 

inspektor mgr Małgorzata Buczak

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

 

Stanowisko ds. płac

inspektor mgr Barbara Kielan

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 25,
tel. 412345214

 

 Stanowisko ds. kancelaryjnych  i archiwum zakładowego

inspektor mgr Anna Sokołowska-Toboła

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345215

 

  Stanowisko ds. kancelaryjnych

podinspektor inż. Zbigniew Kaczmarczyk

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 17,

(KANCELARIA URZĘDU)
tel. 412345215

 

Stanowiska ds. obsługi Rady Miejskiej:

starszy inspektor Mirosława Ciesielska 

Urząd Miejski w  Pińczowie,  pokój  nr 26
tel. 412345218

 inspektor Bożena Liber 

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 26,
tel. 412345218

 

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

główny specjalista mgr Rafał Gwiaździński

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

Stanowisko ds. transportu publicznego

Paweł Klaczak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 23,
tel. 412345213

 

 Informatyk

starszy informatyk inż. Andrzej Gajda

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr  44,
tel. 412345315


 

   Stanowisko ds. obronnych

inspektor Jolanta Gaj

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 46,
tel. 412345317

 

Stanowisko ds. bezpieczeństwa

podinspektor Tomasz Dryja

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 46,
tel. 412345319
Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl