Archiwalna wersja strony: Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Urząd Miejski w Pińczowie - Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Data archiwizowania: 2022-01-25 08:20:01
Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Naczelnik  Wydziału - SKARBNIK GMINY  

 mgr Mirosława Wiśniewska

 Urząd  Miejski w Pińczowie, pokój  nr 13,
tel. 412345110

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

mgr Anna Nowak

 Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111

 

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

podinspektor mgr Urszula Pasek

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

 

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

podinspektor mgr Beata Kociełek

Urząd Miejski w Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

 

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Agnieszka Łukasik

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 10,
tel. 412345115

 

   Stanowisko ds. księgowości budżetowej

inspektor mgr inż. Agnieszka Kostecka

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 14,
tel. 412345116

 

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

podinspektor mgr Izabela Jankowska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345114

 

Kierownik Referatu Rachunkowości, Poboru Podatków i Opłat

mgr Aneta Gadawska

Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 11,
tel. 412345111

 

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

podinspektor Magdalena Kowalska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345112

 

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego

(teren wsie) 

inspektor mgr Anna Wdówka

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 9,
tel. 412345112

 

Stanowisko ds. wymiaru podatkowego 

(teren miasto)

mgr Agnieszka Smuga-Żeromińska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 8,
tel. 412345117

 

  Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

podinspektor Paweł Stochla

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

  

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

inspektor mgr Anna Zacharz-Nowak

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

podinspektor mgr Agnieszka Radkiewicz

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 12,
tel. 412345118

 

 Stanowisko ds. księgowości podatkowej 


  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 15,
tel. 412345114

 

  Kasjer

podinspektor mgr Kinga Ostrowska

  Urząd Miejski w  Pińczowie, pokój nr 16,
tel. 412345113Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl