Archiwalna wersja strony: Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego

Urząd Miejski w Pińczowie - Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego
Data archiwizowania: 2009-09-07 11:36:29
Stanowiska Pracy w Wydziale Planowania Przestrzennego

NACZELNIK

WYDZIAŁU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

URZĘDU MIEJSKIEGO W PIŃCZOWIE

mgr inż. MARCIN SKOWRON

 

mgr inż. JANUSZ ZIELIŃSKI

ds. obsługi programu „LEADER”

oraz planowania strategicznego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

mgr inż. DARIUSZ GOLIK

inspektor ds. planowania przestrzennego,

aktualizacji planu, studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

mgr URSZULA PIWOWARSKA

inspektor

ds. zagospodarowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 

mgr MARCIN ZIEMBA

inspektor ds. planowania przestrzennego,

w Wydziale Planowania Przestrzennego

 Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl