Archiwalna wersja strony: Zatrudnienie

Urząd Miejski w Pińczowie - Zatrudnienie
Data archiwizowania: 2010-02-09 08:08:01
Zatrudnienie

 

Zatrudnienie:

  • 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 
  • 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
  • 2 pracowników obsługi pełnozatrudnionych,
  • 1 pracownik obsługi niepełnozatrudniony, 
  • 2 palaczy

KADRA:

Nauczyciele szkoły:
1. Renata Basąg
2. Ewa Bugaj
3. ks. Zbigniew Chajski
4. Małgorzata Dąbrowska
5. Agnieszka Kordyl
6. Grażyna Kupis
7. Ilona Modrzewiecka
8. Anna Piotrowska
9. Arkadiusz Pikus
10. Łukasz Rechowicz 
11. Paulina Sobieszczańska

12. Joanna Wach

Nauczyciele przedszkola:
1. Renata Basąg
2. Monika Cugowska 
3. Joanna Wach
4. Małgorzata Dąbrowska

Pracownicy obsługi:
1. Janina Dobaj
2. Maria Osiewała
3. Iwona Sakwa

Palacze:
1. Jacek Liber
2. Henryk SakwaUrząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl