Archiwalna wersja strony: Statut PSCK

Urząd Miejski w Pińczowie - Statut PSCK
Data archiwizowania: 2010-02-22 13:02:31
Statut PSCK

 Statut Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury

Statut PSCK został nadany przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVIII/205/2001 w dniu 31 stycznia 2001 roku. Zmieniony Uchwałami Nr IL/357/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 października 2006 roku i Uchwałą Nr XVII/129/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2007 roku.

 Treść statutu załączona została w postaci pliku PDFUrząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
tel. 412345233 fax. 412345101
www.pinczow.com.pl