Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wyborów Sołtsów

2019-04-17 15:24:29 Aktualności

Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Zarządu Osiedla

Ogłoszenie

Zobacz również: