Oferta Swiętokrzyskiego Banku Żywności - konsultacje społeczne

2019-09-05 12:44:44 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - tytuł: "Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów".

 Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz. U. 2019r., poz. 688 z późn. zm.).
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (41) 357 38 71
fax: (041) 357 26 45
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

Treść oferty Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności.


Zobacz również: