oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy

2013-10-11 09:59:43 Aktualności

oferta Świętokrzyskiego Banku Żywności dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej o nazwie Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów- tryb pozakonkursowy - publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi można zgłaszać w trybie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3-go Maja 10 28-400 Pińczów fax: 413572645 e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/oferta_Stowarzyszenie_Swietokrzyski_Bank_Zywnosci.pdf

Zobacz również: