Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

2020-01-10 14:01:30 Aktualności

Wydanie decyzji nr 535A/2019 z dnia 30.12.2019r. znak ZN.UR.5142.2.212.2019

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach

Zobacz również: