INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2013-10-31 11:32:19 Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIŃCZOWIE

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

W URZĘDZIE MIEJSKIM  W  PIŃCZOWIE

na  stanowisko

 

„Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat”

 

 

            Informujemy,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  w/w  stanowisko  została wybrana Pani:

 

Imię:               Agnieszka

Nazwisko:      Wojda

Zamieszkała:  Pińczów

 

Uzasadnienie  dokonanego  wyboru:

 

Pani Agnieszka Wojda w końcowej klasyfikacji uzyskała największą liczbę punktów t.j. 27 pkt, co daje 90% punktów możliwych do uzyskania . Wykazała się dużą wiedzą z wymaganego zakresu. Kolejna z kandydatek otrzymała 70% punktów.

 

 

 

                                                                           B U R M I S T R Z

                                                                                         

                                                                                   mgr.inż. Włodzimierz Badurak

 

 

Pińczów, dnia 30 października 2013 r.

Zobacz również: