likwidacja filii biblioteki

2020-07-06 11:15:23 Aktualności

likwidacja filii biblioteki

 Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479) na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwidacji filii bibliotecznej podaje się do publicznej wiadomości informację o tym zamiarze wraz z uzasadnieniem.

link do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie, zlokalizowanej w Zagości

Zobacz również: