INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-02-13 08:37:10 Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE MIEJSKIM W PIŃCZOWIE na stanowisko „Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie”

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU W URZĘDZIE MIEJSKIM  W  PIŃCZOWIE
na  stanowisko

„Podinspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie”


 Informujemy,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  w/w  stanowisko  została wybrana Pani:

Imię:                         Izabela
Nazwisko:                  Jankowska
Zamieszkała:             Pińczów

Uzasadnienie  dokonanego  wyboru:

Pani Izabela Jankowska w końcowej klasyfikacji uzyskała największą liczbę punktów t.j. 26 pkt, co daje 90% punktów możliwych do uzyskania . Wykazała się dużą wiedzą z wymaganego zakresu. Kolejna z kandydatek otrzymała 73,3% punktów.

 

                                                                                     B U R M I S T R Z
             
                                                                           mgr.inż. Włodzimierz Badurak


Pińczów, dnia 6 lutego 2014 r.

Zobacz również: