Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2014-03-31 11:10:23 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Ekologiczno-Sportowo-Kulturalno-Turystycznego Eko Kos – Ponidzie dotycząca realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów – Otwarty Turniej Koszykówki TRIO BASKET PIŃCZÓW 2014” – tryb pozakonkursowy.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi można zgłaszać w trybie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3-go Maja 10 28-400 Pińczów fax: 413572645 e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/OFERTA_EKO_KOS_PONIDZIE_20140331.pdf

Zobacz również: