Informacja podsumowująca wyłożenie do publicznego wglądu dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów

2021-12-13 11:37:56 Aktualności

Informacja podsumowująca wyłożenie do publicznego wglądu dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/Informacja%20podsumowujaca%20przeprowadzone%20konsultacje%20Diagnoza%20-%20Pinczow%20(1).pdf

 http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/Rejestr%20zgloszonych%20uwag_Pinczow%20(1).pdf

Zobacz również: