LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne ubiegających się na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego

2014-06-03 10:53:13 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne ubiegających się na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne ubiegających się na stanowisko: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego .............................................................................................................................. (nazwa stanowiska pracy) Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Izabela Mijał Pińczów Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 03.06.2014r. o godz. 12º°. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr Włodzimerz Badurak

Zobacz również: