Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności

2014-06-18 08:47:42 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów fax: (041) 357 26 45 e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/oferta_swietokrzyski_bank_zywnosci_2014.pdf

Zobacz również: