INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2014-07-11 07:42:12 Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W PIŃCZOWSKIM SAMORZADOWYM CENTRUM KULTURY na stanowisko „Główny księgowy w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w Pińczowie”

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W PIŃCZOWSKIM SAMORZADOWYM CENTRUM KULTURY na stanowisko „Główny księgowy w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w Pińczowie” Informujemy że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani: Imię: Katarzyna Nazwisko: Wojniak Zamieszkała: Pińczów Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Katarzyna Wojniak w końcowej klasyfikacji uzyskała największą liczbę punktów t.j. 91 pkt, co daje 98,9% punktów możliwych do uzyskania. Wykazała się dużą wiedzą z wymaganego zakresu. Kolejna z kandydatek otrzymała 81,5% punktów. z upoważnienia dyrektora PSCK Grzegorz Jankowski

Zobacz również: