Oferta Klubu Sportowego Pińczowska Szkoła Walki

2014-08-21 11:44:59 Aktualności

Oferta Klubu Sportowego Pińczowska Szkoła Walki na realizację zadania publicznego z zakresu ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom – tytuł: „SPORTOWA PASJA WALKĄ O MARZENIA”.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10 28-400 Pińczów fax: (041) 357 26 45 e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/pliki/Oferta_klubu_sportowego_20140821.pdf


Zobacz również: