OGŁOSZENIE O NABORZE

2015-05-29 15:06:19 Aktualności

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o.

z siedzibą w Pińczowie, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000043682
 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki

 

Ogłoszenie: Prezesa Zarządu Spółki

Regulamin: Konkursu na  stanowisko Prezesa Zarządu

Zobacz również: