Decyzja

2015-11-17 11:43:08 Aktualności

Decyzja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o udzieleniu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pińczów.

Decyzja Nr 1/2015

Zobacz również: