Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2016-04-28 11:33:33 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Klub Motocyklowy BRAVE DOGS CHAPTER PIŃCZÓW – zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) tytuł: „Organizacja konkurencji sportowych Motobambownia 2016” poddawana jest konsultacjom społecznym.

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie 

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

fax: 412345101

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

 

TREŚĆ OFERTY

 

 

Zobacz również: