Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

2016-07-26 11:57:34 Aktualności

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów

 

Informacja

Zobacz również: